Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận trang 11 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 11

Cho biết dây điện có giá 10 nghìn đồng một mét. Gọi y (nghìn đồng) là giá tiền của x (mét) dây điện. Hãy tính y theo x.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 11

a) Học sinh trường Nguyễn Huệ tham gia phong trào “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”, mỗi em đều trồng được 4 cây. Gọi c là số cây trồng được, h là số học sinh đã tham gia. Em hãy viết công thức tính c theo h. b) Tìm điểm giống nhau giữa hai công thức y = 10x và c = 4h.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 12

Cho biết giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau trong bảng sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 12

Cho biết hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a và b.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 14

Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 2 thì b = 18. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của a đối với b. b) Tính giá trị của b khi a = 5.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 14

Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21. a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x b) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y và biểu diễn x theo y

Xem chi tiết

Bài 3 trang 14

Cho m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hãy viết công thức tính m theo n và tìm các giá trị chưa biết trong bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 14

Cho biết hai đại lượng S và t tỉ lệ thuận với nhau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 14

Trong các trường hợp sau, hãy kiểm tra đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng y hay không:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 15

Hai chiếc nhẫn bằng kim loại đồng chất có thể tích là

Xem chi tiết

Bài 7 trang 15

Bốn cuộn dây điện cùng loại có tổng khối lượng là 26 kg. a) Tính khối lượng từng cuộn, biết cuộn thứ nhất nặng bằng điện nặng bao nhiêu gam.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 15

Một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với 3; 4; 5 và có chu vi là 60 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 15

Tiến, Hùng và Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 con và Mạnh câu được 10 con. Số tiền bán cá thu được tổng cộng là 180 nghìn đồng. Hỏi nếu đem số tiền trên chia cho các bạn theo tỉ lệ với số cá từng người câu được thì mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền?

Xem chi tiết