Bài 1. Biểu thức số và biểu thức đại số trang 25 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 25

Hai biểu thức 3.5^2 + 6:2 và 2.x + 3.x^2.y có gì khác nhau?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 25

Hãy viết các biểu thức biểu thị chu vi và diện tích của một hình vuông có cạnh bằng 3 cm.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 25, 26

Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 3 cm và x cm. (Hình 1)

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 27, 28

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng) a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn. b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 1m và y = 0,8m

Xem chi tiết

Bài 1 trang 28

Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 7 cm, chiều rộng bằng 4 cm và chiều cao bằng 2 cm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 28

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 cm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 28

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị thể tích của một hình hộp chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 cm và hơn chiều cao 2 cm.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 28

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị: a) Tổng của x^2 và 3y b) Tổng các bình phương của a và b

Xem chi tiết

Bài 5 trang 28

Lân có x nghìn đồng và đã chi tiêu hết y nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai cho z nghìn đồng. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm z nghìn đồng. Tính số tiền Lân có khi x = 100, y = 60, z = 50.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 28

Rút gọn các biểu thức đại số sau:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 28

Một mảnh vườn hình vuông (Hình 5) có cạnh bằng a (m) với lối đi xung quanh vườn rộng 1,2m. Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi a = 20

Xem chi tiết

Bài 8 trang 28

Lương trung bình tháng của công nhân ở một xí nghiệp vào năm thứ n tính từ năm 2015 được tính bởi biểu thức C{(1 + 0,04)^n, trong đó C = 5 triệu đồng. Hãy tính lương trung bình tháng của công nhân xí nghiệp đó vào năm 2020 (ứng với n = 5)

Xem chi tiết