Giải bài 5 trang 28 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Lân có x nghìn đồng và đã chi tiêu hết y nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai cho z nghìn đồng. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm z nghìn đồng. Tính số tiền Lân có khi x = 100, y = 60, z = 50.

Đề bài

Lân có x nghìn đồng và đã chi tiêu hết y nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai cho z nghìn đồng. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm z nghìn đồng. Tính số tiền Lân có khi x =  100, y = 60, z = 50.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập biểu thức và thay số

Lời giải chi tiết

Số tiền sau khi Lân tiêu y nghìn đồng là: x – y (nghìn đồng)

Sau khi chị Mai cho thêm z nghìn đồng, số tiền Lân có là: x – y + z (nghìn đồng)

Số tiền Lân có là: 100 – 60 + 50 = 90 (nghìn đồng)


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí