Giải mục 3 trang 27, 28 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng) a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn. b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 1m và y = 0,8m

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng)

a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn.

b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 1m và y = 0,8m

Phương pháp giải:

  • Tính diện tích mảnh vườn
  • Tính diên tích lối đi
  • Tính diện tích vườn còn lại

Lời giải chi tiết:

a)      Diện tích mảnh vườn còn lại = diện tích mảnh bên trái + diện tích mảnh bên phải :

Diện tích mảnh vườn còn lại bên trái là : 5 . ( 6 – y ) \({m^2}\)

Diện tích mảnh vườn còn lại bên phải là : 6 . ( 10 – 5 – x ) \({m^2}\)

Diện tích mảnh vườn còn lại là : 30 -5y + 30 – 6x = 60 – 6x – 5y (\({m^2}\))

b)      Thay x = 1 và y = 0,8 vào biểu thức vừa tìm được ở câu a ta có :

60 – 6.1 – 5.0,8 = 50 (\({m^2}\))

Thực hành 3

Hãy tính giá trị của biểu thức \(3{x^2} - 4x + 2\) khi x = 2

Phương pháp giải:

Thay x = 2 vào biểu thức đã cho

Lời giải chi tiết:

Thay x = 2 vào biểu thức đã cho, ta có :

\(3{x^2} - 4x + 2 = {3.2^2} - 4.2 + 2 = 12 - 8 + 2= 6\)

Vận dụng 2

Cho biết giá bán của một đôi giày bằng C + Cr, trong đó C là giá trị gốc, r là thuế giá trị gia tăng.

Tính giá bán của đôi giày khi C = 600 nghìn đồng và r = 10%

Phương pháp giải:

  • Ta tính số tiền thuế giá trị gia tăng
  • Tính được số tiền khi bán đôi giày

Lời giải chi tiết:

Vì thuế giá trị gia tăng là 10% nên số tiền thuế sẽ là : 10%.600 = 60 (nghìn đồng)

Vậy giá trị của đôi giày khi bán là : 600 + 60 = 660 (nghìn đồng)


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí