Giải câu hỏi mở đầu trang 25 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Hai biểu thức 3.5^2 + 6:2 và 2.x + 3.x^2.y có gì khác nhau?

Đề bài

Hai biểu thức \({3.5^2} + 6:2\) và \(2.x + 3.{x^2}.y\) có gì khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân biệt biểu thức số và biểu thức đại số.

Lời giải chi tiết

Biểu thức \({3.5^2} + 6:2\) là một biểu thức số trong đó các số được nối với nhau bởi các phép tính cộng, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.

Biểu thức \(2.x + 3.{x^2}.y\) là biểu thức đại số với hai biến x, y trong đó gồm các số và các chữ x, y được nối với nhau bởi các kí hiệu phép toán cộng, nhân, nâng lên lũy thừa. 


Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí