Chương 4. Góc và đường thẳng song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 69, 70

a) Quan sát Hình 1 và cho biết hai góc và có:....Quan sát hình 5...Hình 6 mô tả con dao và bàn cắt. Hãy tìm hai góc kề bù có trong hình

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 70

Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O (Hình 7). Ta gọi tia Oy là tia đối của tia Ox và gọi tia Ot là tia đối của tia Oz. ...a) Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại điểm I. Xác định các cặp góc đối đỉnh trên hình vẽ

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 71

Quan sát Hình 10...Quan sát hình 12 a) Tìm góc đối đỉnh của ....

Xem lời giải

Bài 1 trang 72

Quan sát Hình 14.

Xem lời giải

Bài 2 trang 72

Cho hai góc xOy, yOz kề bù với nhau. Biết ....

Xem lời giải

Bài 3 trang 72

Cho hai góc kề nhau AOB và BOC với AOC= 80 độ

Xem lời giải

Bài 4 trang 72

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 72

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu vuông góc để biểu diễn chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 73

Khi làm con diều như hình bên thì tia DB nằm ở vị trí nào của ADC

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 73, 74

Vẽ xOy lên một tờ giấy như trong hình 1a. Gấp giấy sao cho cạnh Oy trùng với cạnh Ox...Tìm tia phân giác của các góc...

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 74

Trong Hình 5, nếu tia Oz là tia phân giác của....

Xem lời giải

Bài 1 trang 75

a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của góc ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 75

a) Vẽ xOy có số đo là 110 b) Vẽ tia phân giác của xOy trong câu a

Xem lời giải

Bài 3 trang 75

Cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạọ thành PAM = 33 (Hình 9) a) Tính số đo các góc còn lại. b) Vẽ tia At là tia phân giác của

Xem lời giải

Bài 4 trang 75

Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 75

Vẽ hai góc kề bù ..

Xem lời giải

Bài 6 trang 75

Vẽ hai góc kề bù

Xem lời giải

Bài 7 trang 75

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của Oz. Vẽ tia phân giác Ov của

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 76

Có dấu hiệu gì về số đo của các góc đỉnh A và các góc đỉnh B trong hình bên để nhận biết hai đường thằng song song hay không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 76, 77

Quan sát Hình 3 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau...Tìm các cặp đường thẳng song song trong Hình 5 và giải thích.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất