Chương 2. Số thực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

1. Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 30,31

Hãy thực hiện các phép chia sau đây:...Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân:...Hãy so sánh hai số hữu tỉ:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 31, 32

Cho hai hình vuông ABCD và AMBN như hình bên. Cho biết cạnh AM=1 dm. - Em hãy cho biết diện tích hình vuông ABCD gấp mấy lần diện tích hình vuông AMBN. - Tính diện tích hình vuông ABCD. - Hãy biểu diễn diện tích hình vuông ABCD theo độ dài đoạn AB.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 32

a) Tìm giá trị của x2 với x lần lượt bằng 2; 3; 4; 5; 10. b) Tìm số thực không âm x với x2 lần lượt bằng 4; 9; 16; 25; 100..Viết các căn bậc hai số học của: 16; 7; 10; 36..

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 33

a) Sử dụng máy tính cầm tay bấm liên tiếp các nút...Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 33

a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân: b) Trong các số thập phân vừa tính được, hãy chỉ ra các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 33

Tính:

Xem lời giải

Bài 4 trang 33

Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 34

Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

Xem lời giải

Bài 6 trang 34

Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m2 (kể cả công thợ và vật liệu) là 125 000 đồng. Hãy tính chiều dài cạnh của cái sân.

Xem lời giải

Bài 7 trang 34

Tính bán kính của một hình tròn có diện tích là 9869 m2 (dùng máy tính cầm tay).

Xem lời giải

Bài 8 trang 34

Tìm số hữu tỉ trong các số sau:

Xem lời giải

Lý thuyết Số thực. Giá trị tuyệt đối của số thực

1. Số thực và tập hợp các số thực

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 35

Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ, số nào là số vô tỉ?....

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 35, 36

Hãy so sánh các số thập phân sau đây: 3,14; 3,14(15); 3,141515.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 36

Quan sát hình vẽ bên và cho biết độ dài của đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu. Độ dài OA có là số hữu tỉ hay không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 37

Gọi A và A' lần lượt là hai điểm biểu diễn hai số 4,5 và -4,5 trên trục số. So sánh OA và OA'.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 5 trang 37

Trên 2 trục số, so sánh khoảng cách từ điểm 0 đến hai điểm....Tìm giá trị tuyệt đối của các số thực sau: -3,14; 41; -5; 1,(2); -5...Có bao nhiêu số thực x thoả mãn |x| = căn 3

Xem lời giải

Bài 1 trang 38

Hãy thay mỗi ? bằng kí hiệu thuộc hoặc không thuộc để có phát biểu đúng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất