Giải bài 3 trang 33 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính:

\(a)\sqrt {64} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\sqrt {{{25}^2}} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,c)\sqrt {{{\left( { - 5} \right)}^2}} .\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\sqrt {{a^2}}  = \sqrt {{{\left( { - a} \right)}^2}}  = a\)

Lời giải chi tiết

\(a)\sqrt {64} \, = \sqrt {{8^2}}  = 8\,\,\,\,\,\,b)\sqrt {{{25}^2}}  = 25;\,\,\,\,\,\,c)\sqrt {{{\left( { - 5} \right)}^2}}  = 5\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm