Chương 7. Biểu thức đại số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 42

Cho A = x^2.y + 2xy - 3.y^2 + 4. Tính giá trị của biểu thức A khi x = -2, y = 3.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 37

Hãy dùng tính chất phân phối để thực hiện phép nhân x.(2x+3)

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 33, 34

Hãy lập biểu thức biểu thị tổng chu vi hình vuông (Hình 1a) và hình chữ nhật (Hình 1b).

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 29

Các biểu thức

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 25

Hai biểu thức 3.5^2 + 6:2 và 2.x + 3.x^2.y có gì khác nhau?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 42

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức một biến ?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 38, 39

Thực hiện phép nhân

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 34, 35

Hình 2 gồm một hình chữ nhật có chiều dài 4x cm, chiều rộng 2x cm và hình vuông nhỏ bên trong có cạnh x cm. Hãy lập biểu thức biểu thị diện tích của phần được tô màu vàng trong Hình 2.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 29, 30

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không chứa phép tính cộng, phép tính trừ?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 25

Hãy viết các biểu thức biểu thị chu vi và diện tích của một hình vuông có cạnh bằng 3 cm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 42

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức một biến ?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 40

Thực hiện phép tính

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 35

Thực hiện phép tính

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 30

Cho đa thức P(x)

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 25, 26

Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 3 cm và x cm. (Hình 1)

Xem chi tiết

Bài 4 trang 42

Hãy viết một đa thức một biến bậc ba có 3 số hạng.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 40

Thực hiện phép nhân.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 35

Cho hai đa thứ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 30, 31

Diện tích của một hình chữ nhật được biểu thị bởi đa thức P(x) = 2.x^2 + 4x. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ấy khi biết x = 3cm.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 27, 28

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng) a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn. b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 1m và y = 0,8m

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất