Giải bài 2 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức một biến ?

Đề bài

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức một biến ?

a) 2y                                        b) 3x + 5

c) 8                                           d)\(21{t^{12}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm đơn thức một biến:

Đơn thức một biến (gọi tắt là đơn thức) là biểu thức đại số có dạng tích của một số thực với một lũy thừa của biến.

Lời giải chi tiết

Các đơn thức 1 biến là a, c, d.

b) 3x + 5 là tổng của hai đơn thức một biến nên không phải đơn thức 1 biến.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí