Giải bài 6 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho đa thức

Đề bài

Cho đa thức P(x) = \({x^3} + 27\). Tìm nghiệm của P(x) trong tập hợp \(\left\{ {0;3; - 3} \right\}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta xét P(x) = 0 rồi tìm x. Giá trị x tìm được là nghiệm của đa thức

Lời giải chi tiết

Xét P(x) = \({x^3} + 27 = 0\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {x^3} =  - 27\\ \Leftrightarrow {x^3} =  - 27 = {( - 3)^3}\\ \Rightarrow x =  - 3\end{array}\)

Vì \( - 3 \in \left\{ {0;3; - 3} \right\}\) nên -3 là 1 nghiệm 


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí