Giải bài 9 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Thực hiện phép nhân.

Đề bài

Thực hiện phép nhân.

a) \((3x - 2)(4x + 5)\)

b) \(({x^2} - 5x + 4)(6x + 1)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  • Áp dụng qui tắc nhân 2 đa thức 1 biến

Lời giải chi tiết

a)      \((3x - 2)(4x + 5)\)

\(\begin{array}{l} = 3x(4x + 5) - 2(4x + 5)\\ = 3x.4x + 5.3x - 2.4x - 2.5\\ = 12{x^2} + 7x - 10\end{array}\)

b)      \(({x^2} - 5x + 4)(6x + 1)\)

\(\begin{array}{l} = {x^2}(6x + 1) - 5x(6x + 1) + 4(6x + 1)\\ = {x^2}.6x + 1.{x^2} - 5x.6x - 5x.1 + 4.6x + 4.1\end{array}\)

\( = 6{x^3} - 29{x^2} + 19x + 4\)


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí