Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác trang 59 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 29 phiếu
Câu hỏi mục 2 trang 60

Cho hình hộp chữ nhật với kích thước như Hình 3a. Hình hộp này được cắt đi một nửa để có hình lăng trụ đứng như ở Hình 3b

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 61, 62

Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 8. Hãy tính thể tích khối bê tông.

Xem lời giải

Bài 1 trang 62

Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 10. Tính diện tích xung quanh của chiếc hộp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62

Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 11. Tính tổng diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) và thể tích của chiếc lều

Xem lời giải

Bài 3 trang 62

Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như Hình 12. a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần sơn là bao nhiêu? b) Tính thể tích của cái bục.

Xem lời giải

Bài 4 trang 63

Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13

Xem lời giải

Bài 5 trang 63

Để làm đường dẫn bắc ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như Hình 14. Tính chi phí để đúc khối bê tông đó, biết rằng chi phí để đúc 1 m3 bê tông là 1,2 triệu đồng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 63

Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như hình 15, biết chiều cao của lăng trụ là 7 cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

Xem lời giải