Giải bài 5 trang 63 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Để làm đường dẫn bắc ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như Hình 14. Tính chi phí để đúc khối bê tông đó, biết rằng chi phí để đúc 1 m3 bê tông là 1,2 triệu đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khối bê tông là hình lăng trụ có đáy là hình thang, chiều cao 6 m

Tính thể tích lăng trụ đứng là: V = Sđáy . h

Chi phí = thể tích . giá đúc 1 m3

Lời giải chi tiết

Diện tích đáy hình thang là: (2+2+9).4:2 = 26 (m2)

Thể tích khối bê tông đó là:

V = Sđáy . h = 26. 6 = 156 (m3)

Chi phí để đúc khối bê tông đó là:

156 . 1,2 = 187,2 (triệu đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm