Giải mục 3 trang 61, 62 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 8. Hãy tính thể tích khối bê tông.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành 4

Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 8. Hãy tính thể tích khối bê tông.

Phương pháp giải:

Thể tích lăng trụ đứng là: V = Sđáy . h

Lời giải chi tiết:

Thể tích khối bê tông là: V = Sđáy . h =\(\dfrac{1}{2}.24.7.22 = 1 848\) (m3)

Vận dụng

Bạn Nam đã làm một chiếc hộp hình lăng trụ đứng với kích thước như Hình 9. Bạn ấy định sơn các mặt của chiếc hộp, trừ mặt bên dưới. Tính diện tích cần sơn.

Phương pháp giải:

Lăng trụ đứng có đáy là hình thang.

Bước 1: Tính Sxq = Cđáy . h

Bước 2: Tính Sđáy

Bước 3: Diện tích phần cần sơn = Sxq + Sđáy

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh chiếc hộp là:

 Sxq = Cđáy . h = (6+4+8+4+10).3 = 96 (cm2)

Diện tích đáy là:

Sđáy = (10+4).8 : 2 = 56 (cm2)

Diện tích phần cần sơn là:

96 + 56 = 152 (cm2)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm