Giải bài 4 trang 63 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích lăng trụ đứng là: V = Sđáy . h

Shình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ). Chiều cao : 2

Lời giải chi tiết

Diện tích đáy là:

(8+4).3:2 = 18 (cm2)

Thể tích lăng trụ đứng là:

V = Sđáy . h = 18.9 = 162 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm