Giải bài 6 trang 63 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như hình 15, biết chiều cao của lăng trụ là 7 cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích đáy của lăng trụ = Tổng diện tích 2 tam giác (Trong đó, diện tích tam giác =\(\dfrac{1}{2}\). Chiều cao. Đáy tương ứng)

Tính thể tích lăng trụ đứng là: V = Sđáy . h

Lời giải chi tiết

Diện tích đáy của lăng trụ là:

\(\dfrac{1}{2}.3.6+\dfrac{1}{2}.4.6\) = 21 (cm2)

Tính thể tích lăng trụ đứng là:

V = Sđáy . h = 21.7 = 147 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm