Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như Hình 12.

a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần sơn là bao nhiêu?

b) Tính thể tích của cái bục.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bục là hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang

Diện tích cần sơn = Sxq + 2. Sđáy

Thể tích bục là: V = Sđáy . h

Lời giải chi tiết

Diện tích xung quanh của lăng trụ là: (4+8+5+5). 12 = 264 (dm2)

Diện tích đáy của lăng trụ là: (5+8).4:2 = 26 (dm2)

Diện tích cần sơn là:

Sxq + 2. Sđáy = 264  + 2. 26 = 316 (dm2)

Thể tích bục là:

V = Sđáy . h = 26. 12 = 312 (dm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm