Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 11. Tính tổng diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) và thể tích của chiếc lều

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích tấm bạt  = Sxq + Sđáy (trong đó, Sxq = Cđáy . h)

Thể tích lều là: V = Sđáy . h

Chú ý: Diện tích tam giác =\(\dfrac{1}{2}\). Chiều cao. Đáy tương ứng

Lời giải chi tiết

Diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) là:

S = Sxq + Sđáy = (4+2,5+2,5).6 + \(\dfrac{1}{2}\).4.1,5 = 57 (m2)

Thể tích của chiếc lều là:

V = Sđáy . h =\(\dfrac{1}{2}\) .4.1,5 . 6 = 12 (m3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm