Giải mục 1 trang 59 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hãy quan sát lăng trụ đứng tam giác (Hình 1) và thực hiện các yêu cầu sau: a) Tính tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng b) Gọi Cđáy là chu vi đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ, tính Cđáy. h c) So sánh kết quả của câu a và câu b

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Hãy quan sát lăng trụ đứng tam giác (Hình 1) và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Tính tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng

b) Gọi Cđáy là chu vi đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ, tính Cđáy. h

c) So sánh kết quả của câu a và câu b

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b là: S = a.b

Lời giải chi tiết:

a) Tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng là: S = 2 .3,5 +4. 3,5 + 3. 3,5 = 31,5 (cm2)

b) Chu vi đáy là: Cđáy = 2+3+4 = 9 (cm)

Cđáy. h = 9.3,5 = 31,5 (cm2)

c) Kết quả của câu a và câu b là như nhau

Thực hành 1

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang được cho trong Hình 2.

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh lăng trụ đứng = chu vi đáy. chiều cao

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh lăng trụ đứng trong Hình 2 là:

Sxq = Cđáy. h = (4 + 4 + 5 + 7). 6 = 120 (cm2)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm