Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực trang 35 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Số thực. Giá trị tuyệt đối của số thực

1. Số thực và tập hợp các số thực

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 35

Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ, số nào là số vô tỉ?....

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 35, 36

Hãy so sánh các số thập phân sau đây: 3,14; 3,14(15); 3,141515.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 36

Quan sát hình vẽ bên và cho biết độ dài của đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu. Độ dài OA có là số hữu tỉ hay không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 37

Gọi A và A' lần lượt là hai điểm biểu diễn hai số 4,5 và -4,5 trên trục số. So sánh OA và OA'.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 5 trang 37

Trên 2 trục số, so sánh khoảng cách từ điểm 0 đến hai điểm....Tìm giá trị tuyệt đối của các số thực sau: -3,14; 41; -5; 1,(2); -5...Có bao nhiêu số thực x thoả mãn |x| = căn 3

Xem lời giải

Bài 1 trang 38

Hãy thay mỗi ? bằng kí hiệu thuộc hoặc không thuộc để có phát biểu đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 38

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

Xem lời giải

Bài 3 trang 38

Hãy cho biết tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 38

Hãy thay ? bằng các chữ số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 38

Tìm số đối của các số sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 38

Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau:....

Xem lời giải

Bài 7 trang 38

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 38

Tìm giá trị của x và y biết rằng:

Xem lời giải

Bài 9 trang 38

Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải