Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm giá trị của x và y biết rằng: \(\left| x \right| = \sqrt 5 \) và \(\left| {y - 2} \right| = 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm x, biết: \(\left| x \right| = a\)

TH1: \(a \ne 0\) thì \(x = a\) hoặc \(x =  - a\)

TH2: \(a = 0\) thì \(x = 0\).

Lời giải chi tiết

\(\left| x \right| = \sqrt 5  \Rightarrow x = \sqrt 5 \) hoặc \(x =  - \sqrt 5 \)

\(\left| {y - 2} \right| = 0 \Rightarrow y - 2 = 0 \Rightarrow y = 2\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm