Giải mục 1 trang 29, 30 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không chứa phép tính cộng, phép tính trừ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không chứa phép tính cộng, phép tính trừ?

\(3{x^2}\);      6 – 2y ;            3t;        \(3{t^2} - 4t + 5\);       -7

\(3{u^4} + 4{u^2}\);              \( - 2{z^4}\);               1;         \(2021{y^2}\)

Phương pháp giải:

Quan sát dấu của phép tính trong biểu thức

Lời giải chi tiết:

Các biểu thức không chứa phép cộng, phép trừ là : \(3{x^2};3t; - 7; - 2{z^4};1;2021{y^2}\)

Thực hành 1

Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến:

M = 3;             N = 7x;           P = \(10 - {y^2} + 5y\);                     Q = \(\dfrac{{4t - 7}}{3}\);               R = \(\dfrac{{2x - 5}}{{1 + {x^2}}}\)

Phương pháp giải:

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức một biến

Lời giải chi tiết:

Các đa thức một biến là : M, N, P, Q


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.