Giải bài 2 trang 31 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến

Đề bài

Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến

A = -32;         

B = 4x + 7;        

M = \(15 - 2{t^3} + 8t\);          

N = \(\dfrac{{4 - 3y}}{5}\);                       

Q = \(\dfrac{{5x - 1}}{{3{x^2} + 2}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Dựa vào định nghĩa đa thức 1 biến.

Lời giải chi tiết

Các đa thức 1 biến là : A, B, M, N là những đa thức một biến.


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí