Giải bài 8 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho đa thức M(t) a) Hãy nêu bậc và các hệ số của M(t) b) Tính giá trị của M(t) khi t = 4

Đề bài

Cho đa thức M(t) = \(t + \dfrac{1}{2}{t^3}\).

a) Hãy nêu bậc và các hệ số của M(t)

b) Tính giá trị của M(t) khi t = 4

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Dựa vào định nghĩa của đa thức một biến

-          Thay t vào để tính M(t)

Lời giải chi tiết

a)      Xét M(t) = \(t + \dfrac{1}{2}{t^3}\) ta thấy biến t có mũ cao nhất là 3

Nên bậc của đa thức là 3

Hệ số của \({t^3}\) là\(\dfrac{1}{2}\)

Hệ số của \({t^2}\) là 0

Hệ số của \(t\) là 1

Hệ số tự do là 0

b)      Thay t = 4 vào M(t) ta có :

\(4 + \dfrac{1}{2}{4^3} = 4 + 32 = 36\)


Bình chọn:
4.5 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí