Giải bài 7 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Tính giá trị của các đa thức sau:

Đề bài

Tính giá trị của các đa thức sau:

a)      P(x) = \(2{x^3} + 5{x^2} - 4x + 3\) khi x = -2

b)      Q(y) = \(2{y^3} - {y^4} + 5{y^2} - y\) khi y = 3

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay x và y đề bài đã cho để tính giá trị của đa thức

Lời giải chi tiết

a)      P(x) = \(2{x^3} + 5{x^2} - 4x + 3\) thay x = -2 vào đa thức ta có :

\(P(-2)= 2.{(-2)^3} + 5.{(-2)^2} - 4.(-2)+ 3 = 2.( - 8) + 5.4 - 4.( - 2) + 3 = 15\)

b)      Q(y) = \(2{y^3} - {y^4} + 5{y^2} - y\) thay y = 3 vào đa thức ta có :

\(Q(3)=2.{3^3} - {3^4} + 5.{3^2} - 3 = 2.27 - 81 + 5.9 - 3 = 15\)


Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí