Giải bài 1 trang 31 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đơn thức một biến:

Đề bài

Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đơn thức một biến:

a) \(5{x^3}\)               b) 3y + 5          c) 7,8               d) \(23.y.{y^2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa về đơn thức 1 biến

Lời giải chi tiết

Các đơn thức 1 biến là : a);   c);   d)


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí