Giải bài 1 trang 40 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Thực hiện phép nhân.

Đề bài

Thực hiện phép nhân.

a) \((4x - 3)(x + 2)\)

b) \((5x + 2)( - {x^2} + 3x + 1)\)

c) \((2{x^2} - 7x + 4)( - 3{x^2} + 6x + 5)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các qui tắc nhân đa thức ( phân phối )

Lời giải chi tiết

a) \((4x - 3)(x + 2) = 4x(x + 2) - 3(x + 2)\)

\(= 4{x^2} + 8x - 3x - 6\)

\( = 4{x^2} + 5x - 6\)

b) \((5x + 2)( - {x^2} + 3x + 1)\)

\( = 5x( - {x^2} + 3x + 1) + 2( - {x^2} + 3x + 1)\)

\( =  - 5{x^3} + 15{x^2} + 5x - 2{x^2} + 6x + 2\)

\( =  - 5{x^3} + 13{x^2} + 11x + 2\)

c) \((2{x^2} - 7x + 4)( - 3{x^2} + 6x + 5)\)

\( = 2{x^2}( - 3{x^2} + 6x + 5) - 7x( - 3{x^2} + 6x + 5) + 4( - 3{x^2} + 6x + 5)\)

\( = 2{x^2}( - 3{x^2}) + 2{x^2}.6x + 2{x^2}.5 + 7x.3{x^2} - 7x.6x - 7x.5 + 4( - 3{x^2}) + 4.6x + 4.5\)

\(= - 6{x^4} + 33{x^3} - 44{x^2} - 11x + 20\)


Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí