Giải bài 5 trang 40 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Tính chiều dài của một hình chữ nhật có diện tích bằng (4y^2 + 4y - 3)cm^2 và chiều rộng bằng (2y – 1) cm.

Đề bài

Tính chiều dài của một hình chữ nhật có diện tích bằng \((4{y^2} + 4y - 3)\)\(c{m^2}\) và chiều rộng bằng (2y – 1) cm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  • Sử dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật
  • Áp dụng quy tắc chia đa thức và sắp xếp đa thức theo thứ tự giảm dần của lũy thừa

Lời giải chi tiết

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài . chiều rộng

\( \Rightarrow (4{y^2} + 4y - 3):(2y - 1) = \dfrac{{4{y^2} + 4y - 3}}{{2y - 1}}\)

 

Vậy chiều dài hình chữ nhật là : 2y + 3 cm


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí