Giải mục 2 trang 25, 26 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 3 cm và x cm. (Hình 1)

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 3 cm và x cm. (Hình 1)

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài . chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật là: S = \(3.x\) (\(c{m^2}\))

Thực hành 2

a) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích khối lập phương có cạnh bằng a.

b) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn bằng a cm, đáy nhỏ bằng b cm, đường cao bằng h cm.

Phương pháp giải:

• Dựa vào công thức tính thể tích hình lập phương
• Dựa bào công thức tính diện tích hình thang

Lời giải chi tiết:

a)      Thể tích hình lập phương là: V = \({a^3}\)

b)      Diện tích hình thoi = (đáy lớn + đáy nhỏ). chiều cao : 2

Diện tích hình thang là: S =\(\dfrac{{a.b}}{2}.h\)\(c{m^2}\)

Vận dụng 1

Một khung ảnh hình chữ nhật với hai cạnh liên tiếp bằng 3a cm và 4a cm với bề rộng bằng 2 cm (xem Hình 3). Viết biểu thức biểu thị diện tích của tấm ảnh trong Hình 3.

Phương pháp giải:

Ta tìm các kích thước của tấm ảnh bằng những chỉ số đã cho

Lời giải chi tiết:

Chiều dài bức ảnh là : \(4a – 2 – 2 = 4a – 4 (cm)\)

Chiều rộng bức ảnh là : \(3a – 2 – 2 = 3a – 4 (cm)\)

Diện tích bức ảnh là: \(S = ( 4a – 4 ).( 3a – 4 ) = 12{a^2} - 28a + 16\) (\(c{m^2}\))


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí