Giải bài 7 trang 28 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Một mảnh vườn hình vuông (Hình 5) có cạnh bằng a (m) với lối đi xung quanh vườn rộng 1,2m. Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi a = 20

Đề bài

Một mảnh vườn hình vuông (Hình 5) có cạnh bằng a (m) với lối đi xung quanh vườn rộng 1,2m. Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi a = 20.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  • Tính 1 cạnh của mảnh vườn còn lại
  • Từ đó tính diện tích mảnh vườn còn lại

Lời giải chi tiết

1 cạnh của mảnh vườn còn lại là : a – 1,2 – 1,2 = a – 2,4 (m)

Diện tích mảnh vườn còn lại có biểu thức tính là : \({(a - 2,4)^2}\) (\({m^2}\))

Thay a = 20 vào biểu thức ta vừa tính được :

\({(20 - 2,4)^2}\)\( = 309,76 ({m^2}\))


Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí