Giải bài 8 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm số hữu tỉ trong các số sau:

\(12;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{2}{3};\,\,\,\,\,\,3,\left( {14} \right);\,\,\,\,\,\,\,0,123;\,\,\,\,\,\,\,\,\sqrt 3 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hữu tỉ gồm các số thập phân hữu hạn tuần hoàn và các số nguyên.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\sqrt {3}  = 1,732...\) nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên \(\sqrt 3 \) là số vô tỉ.

Các số hữu tỉ là: \(12;\,\,\frac{2}{3};\,\,3,\left( {14} \right);\,\,0,123\,\,\,\,\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm