Giải bài 5 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

\(a)\sqrt {2250} ;\,\,\,\,\,\,b)\sqrt {12} ;\,\,\,\,\,\,\,c)\sqrt 5 \,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\sqrt {624} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

\(a)\sqrt {2250}  \approx 47,434;\,\,\,\,\,\,b)\sqrt {12}  \approx 3,461;\,\,\,\,\,\,\,c)\sqrt 5  \approx 2,236\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\sqrt {624}  \approx 24,980\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm