Giải bài 2 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Vẽ \(\widehat {xOy}\) có số đo là 110 \(^\circ \).

b) Vẽ tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) trong câu a

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ góc xOy = 110\(^\circ \)

Bước 1: Vẽ góc \(\widehat {xOy} = 110^\circ \). Ta có: \(\widehat {xOz} = \widehat {zOy}\) và \(\widehat {xOy} = \widehat {xOz} + \widehat {zOy}\) nên \(\widehat {xOz} = \frac{{110^\circ }}{2} = 55^\circ \)

Bước 2: Dùng thước đo góc vẽ tia Oz đi qua một điểm trong của \(\widehat {xOy}\)sao cho \(\widehat {xOz} = 55^\circ \)

Ta được Oz là tia phân giác của góc xOy

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm