Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thay ? bằng kí hiệu \( \in ,\, \notin \) thích hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa các tập hợp số đã học.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l} - 7 \notin \mathbb{N};\,\,\,\,\,\,\, - 17 \in \mathbb{Z};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 38 \in Q\\\frac{4}{5} \notin \mathbb{Z};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{4}{5} \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25 \notin \mathbb{Z};\,\,\,\,\,3,25 \in Q\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm