Giải mục 3 trang 7, 8 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Quan sát Hình 2. Các điểm A, B, C biểu diễn các số hữu tỉ nào?...a) Các điểm M, N, P trong Hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ nào?..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Quan sát Hình 2. Các điểm A, B, C biểu diễn các số hữu tỉ nào?

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 2 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Các điểm A, B, C biểu diễn lần lượt các số hữu tỉ: \(1;\,\frac{1}{3};\, - 1\)

Thực hành 3

a)      Các điểm M, N, P trong Hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ nào?

b)      Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: \( - 0,75;\,\frac{1}{{ - 4}};\,1\frac{1}{4}.\)

Phương pháp giải:

a)      Quan sát trục số và trả lời câu hỏi

b)      Các số hữu tỉ âm được biểu diễn bên trái số 0, các số hữu tỉ dương được biểu diễn bên phải số 0.

Lời giải chi tiết:

a)      Các điểm M, N, Q biểu diễn lần lượt các số hữu tỉ:\(\frac{5}{3};\,\frac{{ - 1}}{3};\,\frac{{ - 4}}{3}\).

b)       


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm