Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

a)      \(\frac{{ - 2}}{3}\) và \(\frac{1}{{200}}\);          b) \(\frac{{139}}{{138}}\) và \(\frac{{1375}}{{1376}}\);      c) \(\frac{{ - 11}}{{33}}\) và \(\frac{{25}}{{ - 76}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các cặp phân số với số thứ ba.

Lời giải chi tiết

a)      Ta có \(\frac{{ - 2}}{3} < 0\) và \(\frac{1}{{200}} > 0\) nên \(\frac{{ - 2}}{3}\)<\(\frac{1}{{200}}\).

b)      Ta có: \(\frac{{139}}{{138}} > 1\) và \(\frac{{1375}}{{1376}} < 1\) nên \(\frac{{139}}{{138}}\) > \(\frac{{1375}}{{1376}}\).

c)      Ta có: \(\frac{{ - 11}}{{33}} = \frac{{ - 1}}{3}\) và \(\frac{{25}}{{ - 76}} = \frac{{ - 25}}{{76}} > \frac{{ - 25}}{{75}} = \frac{{ - 1}}{3}\,\,\,\, \Rightarrow \frac{{25}}{{ - 76}} > \frac{{ - 1}}{3}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm