Giải bài 1 trang 20 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và khi a = 3 thì b = -10 a) Tìm hệ số tỉ lệ b) Hãy biểu diễn a theo b c) Tính giá trị của a khi b = 2, b = 14

Đề bài

Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và khi a = 3 thì b = -10 

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diễn a theo b

c) Tính giá trị của a khi b = 2, b = 14

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch theo hệ số k nếu a.b = k ( k là hằng số)

Lời giải chi tiết

a)      Vì a tỉ lệ nghịch với b và a = 3, b = -10

Áp dụng công thức tỉ lệ nghịch ta có :

a.b = 3 . (-10) = -30

Vậy hệ số tỉ lệ là -30

b)      Ta có a.b = -30

\( \Rightarrow  a = \dfrac{-30}{b}\)

c)      Theo công thức \(a = \dfrac{-30}{b}\)

Khi b = 2 thì \(a = \dfrac{-30}{2}=-15\)

Khi b = 14 thì \(a = \dfrac{-30}{14}=\dfrac{-15}{7}\)


Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí