Giải câu hỏi mở đầu trang 96 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để biểu thị tỉ lệ phần trăm của từng loại số liệu so với toàn thể, người ta thường sử dụng biểu đồ hình quạt tròn.

Lời giải chi tiết

Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn), biểu đồ hình quạt tròn thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê trên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm