Giải mục 3 trang 99, 100 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành 3

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Phương pháp giải:

+ Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

+ Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

+ Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất?

+ Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm thấp nhất?

+Tương quan về tỉ lệ phần trăm giữa các đối tượng.

Lời giải chi tiết:

+ Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ phần trăm loại nước uống yêu thích của học sinh lớp 7A.

+ Có 5 loại nước uống: nước chanh; nước xam; nước suối; trà sữa; sinh tố.

+ Loại nước được yêu thích nhất là trà sữa (30%)

+ Loại nước ít được yêu thích nhất là nước chanh và nước cam (mỗi loại chiếm 10%)

+ Nước suối và sinh tố được yêu thích tương đương nhau

+ Nước chanh và nước cam được yêu thích tương đương nhau

Vận dụng 2

Dựa theo sự phân tích biểu đồ trên, trong buổi liên hoan cuối năm, lớp 7A nên mua những loại nước uống gì? Loại nào nên mua nhiều nhất?

Phương pháp giải:

Dựa theo sự phân tích biểu đồ trên

Nên mua những loại nước có đông các bạn yêu thích

Lời giải chi tiết:

Trong buổi liên hoan cuối năm, lớp 7A nên mua nước suối, trà sữa, sinh tố. Trong đó, nên mua trà sữa nhiều nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm