Giải mục 1 trang 89, 90 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:...Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:

Thực hành 1

Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Hoàn tất bảng thống kê theo mẫu sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm