Lý thuyết Thu thập và phân loại dữ liệu SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo


1. Thu thập dữ liệu

1. Thu thập dữ liệu

Ta thường thu thập từ các nguồn: Internet, sách báo, ti-vi, lập phiếu hỏi, phỏng vấn, làm thí nghiệm,….

2. Phân loại dữ liệu:

Dữ liệu là số còn gọi là dữ liệu định lượng.

Dữ liệu là không là số còn gọi là dữ liệu định tính..

Ví dụ:

+ Chiều cao ( đơn vị centimet) của 6 bạn trong lớp:

148; 153; 140; 160; 146; 155 là số liệu

+ Tên của một số quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Canada, Nam Phi là dữ liệu không là số và không thể sắp thứ tự.

+ Đánh giá học lực của học sinh: Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém là dữ liệu liệu không là số và có thể sắp thứ tự.

2. Tính hợp lí của dữ liệu

Dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chi toán học đơn giản, như:

+) Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%;

+) Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể;

+) Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí