Giải câu hỏi mở đầu trang 89 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các nguồn dữ liệu em biết trong thực tế.

Lời giải chi tiết

Ta thường thu thập dữ liệu từ : internet, sách báo, lập phiếu hỏi, thực nghiệm, phỏng vấn,… 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm