Chương 3: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THÉ KỈ XIII - XIV)

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Bài tập 1 trang 35 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 35 VBT lịch sử 7: Về nguyên nhân sự sụp đổ của nhà Lý, hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 35 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 35 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào bảng sau nội dung tương ứng về các chức quan ở các đơn vị hành chính

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 36 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết pháp luật nhà Trần bảo vệ gì?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 36 VBT lịch sử 7: Hãy trình bày cách tổ chức quân đội nhà Trần?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 36 VBT lịch sử 7: Về chính sách “Ngụ binh ư nông” thời Trần, em đồng ý với nhận xét nào sau đây

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 36 VBT lịch sử 7: Đê Đỉnh Nhĩ có ở thời nào? Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 37 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện sự hùng mạnh của nước Đại Việt

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống chỉ mục đích xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 37 VBT lịch sử 7: Em hãy chọn lí do nhà Trần thực hiện “vườn không nhà trống”

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 38 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 38 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết tình hình quân Mông - Nguyên trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 38 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 38 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống câu trả lời sai về biểu hiện nhà Trần tích cực chuẩn bị chống quân Nguyên

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 38 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 38 VBT lịch sử 7: Trong các câu dưới đây về cách đánh giặc dưới thời Trần, câu nào đúng (Đ)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 39 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 39 VBT lịch sử 7: Hãy lập bảng thống kê sự chuẩn bị của quân Mông - Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 39 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 39 VBT lịch sử 7: Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của chiến thắng Vân Đồn

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 40 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 40 VBT lịch sử 7: Điền các từ cho sẵn sau đây vào chỗ (…) cho đúng với câu nói của Trần Quốc Tuấn

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 40 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 40 VBT lịch sử 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tên người Tổng chỉ huy hai cuộc kháng chiến

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 7: Tuy bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền nông nghiệp nước ta ở thời Trần

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 41 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 41 VBT lịch sử 7: Em hiểu thế nào là điền trang, thế nào là thái ấp

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 42 VBT lịch sử 7: Ở thời Trần, trong lĩnh vực nông nghiệp, bộ phận ruộng đất nào

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 42 VBT lịch sử 7: Để phát triển nông nghiệp, nhà Trần rất quan tâm đến việc trị thủy

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất