Bài tập 8 trang 40 vở bài tập lịch sử 7


Đề bài

a) Điền các từ cho sẵn sau đây:

- đồng lòng

- góp sức

- anh dũng

- đoàn kết

- hòa mục

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên:vào chỗ (…) cho đúng với câu nói của Trần Quốc Tuấn: “Vua tôi…, anh em…, cả nước…, nên bọn giặc phải chịu bị bắt”.

☐ Sự tham gia tích cực, chủ động của tất cả các tầng lớp nhân dân.

☐ Sự chuẩn bị chu đáo về tiềm lực mọi mặt.

☐ Đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

☐ Quân đội Đại Việt mạnh hơn quân Mông - Nguyên.

☐ Xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nguyên nhân thắng lợi

Lời giải chi tiết

a) “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức, nên bọn giặc phải chịu bị bắt”.

b) ☒ Quân đội Đại Việt mạnh hơn quân Mông - Nguyên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.