Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bình chọn:
4.6 trên 99 phiếu
Bài tập 1 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 45 VBT lịch sử 7: Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế nước ta suy thoái vì

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 45 VBT lịch sử 7: Trước cảnh quan lại, vương hầu quý tộc ngày càng ăn chơi sa đọa

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 46 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 46 VBT lịch sử 7: Dựa vào lược đồ, hãy dùng chì màu khác nhau đánh dấu địa bàn hoạt động

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 47 VBT lịch sử 7: Thời kì này nở ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân là do

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 47 VBT lịch sử 7: Sau khi vương triều Trần sụp đổ, triều đại nào được thành lập

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 47 VBT lịch sử 7: Hồ Quý Ly tiến hành cải cách toàn diện là vì

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 47 VBT lịch sử 7: Hãy trình bày ngắn gọn những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 48 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 48 VBT lịch sử 7: Theo em, cuộc cải cách của Hồ Quý Ly có những tiến bộ và hạn chế gì

Xem lời giải