Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bình chọn:
4.5 trên 96 phiếu
Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống chỉ mục đích xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 37 VBT lịch sử 7: Em hãy chọn lí do nhà Trần thực hiện “vườn không nhà trống”

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 38 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 38 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết tình hình quân Mông - Nguyên trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 38 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 38 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống câu trả lời sai về biểu hiện nhà Trần tích cực chuẩn bị chống quân Nguyên

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 38 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 38 VBT lịch sử 7: Trong các câu dưới đây về cách đánh giặc dưới thời Trần, câu nào đúng (Đ)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 39 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 39 VBT lịch sử 7: Hãy lập bảng thống kê sự chuẩn bị của quân Mông - Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 39 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 39 VBT lịch sử 7: Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của chiến thắng Vân Đồn

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 40 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 40 VBT lịch sử 7: Điền các từ cho sẵn sau đây vào chỗ (…) cho đúng với câu nói của Trần Quốc Tuấn

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 40 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 40 VBT lịch sử 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tên người Tổng chỉ huy hai cuộc kháng chiến

Xem lời giải