Chương 5: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 63 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 63 VBT lịch sử 7: Vào nửa sau thế kỉ XV, nhà Lê bước sang giai đoạn thịnh trị

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 63 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 64 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 64 VBT lịch sử 7: Chính quyền trung ương suy yếu, vua Lê hoàn toàn bất lực

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 64 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 64 VBT lịch sử 7: Phân tích nguyên nhân trực tiếp và hậu quả của hai cuộc chiến tranh phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 65 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 65 VBT lịch sử 7: Lập bảng so sánh tình hình nông nghiệp và đời sống của nông dân ở Đàng Ngoài

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 65 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 65 VBT lịch sử 7: Trình bày ngắn gọn những biểu hiện chính nói lên sự phát triển

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 66 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 66 VBT lịch sử 7: Một điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước ta thế kỉ XVI - XVIII

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 66 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 66 VBT lịch sử 7: Hãy nêu tên các đền, chùa, lễ hội ở vùng quê em.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 66 VBT lịch sử 7: Một sự kiện văn hóa lớn ở thế kỉ XVII là sự ra đời của chữ Quốc ngữ

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 67 VBT lịch sử 7: Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI - XVIII là gì?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 67 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 67 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu theo nội dung sau

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 67 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 67 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân chính của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 68 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 68 VBT lịch sử 7: Nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 68 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 68 VBT lịch sử 7: Sau một thời gian phát triển ổn định, Đàng Trong rơi dần vào tình trạng

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 69 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 69 VBT lịch sử 7: Khi quân Trịnh đánh vào, tại sao Nguyễn Nhạc lại phải tạm hòa hoãn

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 69 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 69 VBT lịch sử 7: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý mà em cho là đúng về ý nghĩa của

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 69 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 69 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn năm 1771 đến 1785

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 70 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 70 VBT lịch sử 7: Trong những năm 1786 - 1788, nghĩa quân Tây Sơn đã ba lần tiến quân ra Bắc Hà

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 70 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 70 VBT lịch sử 7: Cuối năm 1788 - đầu năm 1789, đã diễn ra cuộc kháng chiến

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 71 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 71 VBT lịch sử 7: Giải thích chủ trương của vua Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất