Chương 6: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 72 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 72 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 72 VBT lịch sử 7: Trình bày những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 73 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 73 VBT lịch sử 7: Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, làm chủ toàn bộ đất nước

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 73 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 73 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn thời Nguyễn

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 74 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 74 VBT lịch sử 7: Hãy kể tên các nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học ở cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 74 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 74 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu ý trả lời em cho là sai về những thành tựu nghệ thuật

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 74 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 74 VBT lịch sử 7: Hãy nêu những thành tựu kĩ thuật chứng tỏ vào cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 75 VBT lịch sử 7: Phân chia giai đoạn và nêu lên nội dung chính của giai đoạn đó:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 75 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 75 VBT lịch sử 7: Phân tích ý nghĩa của hai thành tựu lớn sau đây để chứng minh phong trào Tây Sơn

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 75 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 75 VBT lịch sử 7: Thống kê các công trình lớn về văn học, nghệ thuật, khoa học

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 76 VBT lịch sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 77 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các quốc gia ở Đông Nam Á thời phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 77 VBT lịch sử 7: Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 77 VBT lịch sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 78 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 78 VBT lịch sử 7: Thế kỉ X - XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 78 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 78 VBT lịch sử 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất