Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 72 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 72 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 72 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 72 VBT lịch sử 7: Trình bày những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 73 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 73 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 73 VBT lịch sử 7: Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, làm chủ toàn bộ đất nước

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 73 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 73 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 73 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn thời Nguyễn

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 74 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 74 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 74 VBT lịch sử 7: Hãy kể tên các nhà thơ, nhà văn , nhà khoa học ở cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 74 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 74 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 74 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu ý trả lời em cho là sai về những thành tựu nghệ thuật

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 74 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 74 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 74 VBT lịch sử 7: Hãy nêu những thành tựu kĩ thuật chứng tỏ vào cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 75 VBT lịch sử 7: Phân chia giai đoạn và nêu lên nội dung chính của giai đoạn đó:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 75 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 75 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 75 VBT lịch sử 7: Phân tích ý nghĩa của hai thành tựu lớn sau đây để chứng minh phong trào Tây Sơn

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 75 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 75 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 75 VBT lịch sử 7: Thống kê các công trình lớn về văn học, nghệ thuật, khoa học

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 76 VBT lịch sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 77 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các quốc gia ở Đông Nam Á thời phong kiến

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 77 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 77 VBT lịch sử 7: Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 77 VBT lịch sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 78 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 6 trang 78 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 78 VBT lịch sử 7: Thế kỉ X - XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 78 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 7 trang 78 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 78 VBT lịch sử 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng