Chương 1: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Bài tập 1 trang 18 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 18 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đúng về những việc Ngô Quyền làm khi mới lên ngôi.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 19 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 19 VBT lịch sử 7: Em có biết ông vua nào trước Ngô Quyền đã chọn Cổ Loa làm kinh đô?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 19 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 19 VBT lịch sử 7: Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng về nguyên nhân

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 19 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 19 VBT lịch sử 7: Dựa vào nội dung Bài 8 SGK, hãy điền tên và địa điểm của 12 sứ quân vào lược đồ dưới đây.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 20 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 20 VBT lịch sử 7: Có 4 ý kiến về hậu quả của loạn 12 sứ quân. Em chọn ý kiến nào?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 21 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 21 VBT lịch sử 7: Hãy nêu những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm sau khi lên ngôi theo các ý sau đây

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 21 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 21 VBT lịch sử 7: Việc Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 21 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 21 VBT lịch sử 7: Tại sao nói Ngô Quyền là người có công dựng nền độc lập tự chủ

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 22 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 22 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào đầu câu không phù hợp về việc Thái hậu họ Dương suy tôn Lê Hoàn lên làm vua

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 22 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 22 VBT lịch sử 7: Dựa vào kiến thức đã học ở Bài 9, ghi những thông tin thích hợp vào các chỗ trống

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 23 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 23 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai về ý nghĩa lịch sử

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 23 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 23 VBT lịch sử 7: Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn về sự quan tâm của nhà nước thời Tiền Lê đối với nông nghiệp

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 23 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 23 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống không phù hợp về biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp thời Tiền Lê

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 24 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 24 VBT lịch sử 7: Trong ba trong nguyên nhân dưới đây làm cho thương nghiệp thời Lê phát triển.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 24 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 24 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào chỗ chấm các tầng lớp xã hội thời Đinh - Tiền Lê

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 25 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 25 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là không phù hợp

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất